CÔNG TY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, CÁCH GHI THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG, GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG LÊN NHÃN THỰC PHẨM

Nhằm hướng dẫn nội dung quy định về ghi nhãn thực phẩm trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Luật An toàn thực phẩm và cụ thể hóa các quy định về nhãn hàng hóa áp dụng trong lĩnh vực thực phẩm, ngày 30/12/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 29/2023/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2024

Tải văn bản: 

http://channam.com/img_data/904066182975.pdf

Tags:tag2
Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin