CÔNG TY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM cam kết liên tục cải tiến nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

 

Toàn thể lãnh đạo và cán bộ của Công ty CHANNAM TSS cam kết thực hiện các chính sách chất lượng:

- Đảm bảo các dịch vụ thực hiện tại Công ty luôn trung thực, chính xác, kịp thời và khách quan. Thỏa mãn các yêu cầu khách hàng và luôn hướng đến các giá trị gia tăng cho các sản phẩm dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

- Luôn bảo mật các thông tin và sản phẩm dịch vụ thuộc quyền sở hữu của khách hàng, theo khuôn khổ pháp luật quy định.

- Tuân thủ các chuẩn mực theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) để đảm bảo chất lượng các dịch vụ thử nghiệm.

- Đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu và được tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt hệ thống quản lý.

- Liên tục cải tiến có hiệu lực hệ thống quản lý.

 

Đội ngũ cán bộ nhân viên của CHAN NAM TSS đồng tâm hiệp lực không ngừng cải tiến nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các yêu cầu về quản lý, quy định hiện hành để từng bước đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

CHAN NAM TSS chọn slogan “Believe in Chan Nam” với mong muốn luôn là người bạn đáng tin cậy của khách hàng.  
Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin