CÔNG TY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM

 

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

 

Phòng thử nghiệm CHANNAM TSS đã đạt được các chứng nhận, công nhận:

1. Bộ Khoa Học Công Nghệ chứng nhận hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực Hoá học và Sinh học của Phòng Thử Nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP theo quyết định số 1499/ TĐC-HCHQ số đăng ký: 121/TN-TĐC

2. Phòng thử nghiệm được công nhận theo chuẩn mực ISO/IEC 17025 (mã VILAS 677) bởi Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng (BoA) - Bộ Khoa Học Công Nghệ 

3. Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số: 252/STY-NVY ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

4. Phòng thử nghiệm được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo công văn số: 128/QĐ-ATTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế, mã số cơ sở kiểm nghiệm 37/2018/BYT – KNTP.
Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin